Simone Bæk Bærentsen

Konsulent
E-mail: sbb@dataminds.com

Dataminds
Simone har været en del af Dataminds siden februar 2024 og er involveret i projekter vedrørende finansielle institutter. Hun har stor interesse i at hjælpe vores kunder med sin analytiske tilgang og stræber efter at optimere visualiseringen af data for kunden, så det kan benyttes effektivt i beslutningsprocessen i kundens virksomhed.

Baggrund
Simone er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og afsluttede sin uddannelse i januar 2024. Gennem sin uddannelse har hun opnået en bred viden inden for databehandling, økonometri og statistisk metode. Dette har resulteret i, at hun har udviklet en analytisk tilgang til opgaveløsning og en interesse for data science. Ud over dette drives Simone af sin nysgerrighed for at skabe de mest optimale visualiseringer for kunden og holder sig derfor altid opdateret på nye funktioner, der kan anvendes til at præsentere data.