Julie Norlander Matthiesen

Konsulent
E-mail: jnm@dataminds.com
Telefon: +45 51 35 42 38

Dataminds
I Dataminds assisterer Julie på forskellige projekter ved bl.a at anvende datamodellering- og visualisering. Formålet er at fremstille data på en overskuelig måde, så beslutninger kan træffes på baggrund af netop data.

Baggrund
Til dagligt læser Julie en kandidat i Business Intelligence på Aarhus Universitet. Uddannelsens fokus er dataanalysering- og visualisering med henblik på at understøtte virksomhedens beslutningstagen.